b o x 9 6hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ee eeeee eeeeeeeeeee ee e e eeeeeeeee eeeeeeeee eeeeeee
lllllllllllllllllllllllllllllll
l l llll l llllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll l
o oooo o ooooooooooooooooooooooooooo o o o ooo oo o o


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●0000000000000000000000000000000000
 i n f o r m a t i o n
このWebサイトについて。
111111111111111111111111111111111111111
 s e a r c h & l i n k
捜しもの・調べものリンク。
22222222222222222222222222222222222222222222222222222
 e - m a i l b o x 9 6
メール送信。

000000000000101010010101010101010101010101001010
33333333333333333333333333333333333333333333333333333
 s o m e v o i c e s
社会問題についての演習講座。
44444444444444444 444444 4 444444444444444444
 s l i c e s o f t i m e
こんな奴がつくってます。
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
 a b o u t k u r o
なぜクロ箱なのか。

0000101010101010101010101010101010101010101010101000
6666666666666666666666666666 6666 6 6 6
 b u b b l e s 0 1 -
66666666666666666666666666666666
 b u b b l e s 4 1 -
6666666666666 6 6 6666666666666666 6
 b u b b l e s 8 1 -
疑問の泡。
777777777777777777 777 7 7 7 7777 77777777777777777777777777777777777777
 f a q
「良くある質問」です。

0000101010101010101010101010101010101010101010101000
88888888888888888888888888888888888888888888888
 n e w f r a g m e n t s
更新と身辺雑記。ブログへ移行。
9 999999999 9 9 9999999999999 9
 f r a g m e n t s 0 0 -
999999999999999999999999999999999999999999999
 f r a g m e n t s 0 3 -
99999999999999999999999999 999999999999999999999999999
 f r a g m e n t s 0 6 -
記憶のバケツリレー。

0000101010101010101010101010101010101010101010101000

t o k y o
s i n c e 
11111111111111111111111 1111 11
9999999999999999999999
99999999999999999999999999 9 99999999
999999999999999 9 9 9999 9999999