NGC天体の目次

最終更新日2002年2月19日

NGC1 - 999
-----番号------ 種類 --所在星座--- -更新日-- ------備考-------
NGC129
カシオペア1999.12.28
NGC133
カシオペア1999.11.10
NGC146
カシオペア1999.11.10
NGC147
カシオペア2001.11.2
NGC185
カシオペア2001.11.2
NGC205M110アンドロメダ
NGC221M32アンドロメダ
NGC224M31アンドロメダ
アンドロメダ大星雲
NGC253
ちょうこくしつ
NGC278
カシオペア2001.11.2
NGC281
カシオペア
NGC288
ちょうこくしつ
NGC457
カシオペア
NGC559
カシオペア1999.11.10
NGC581M103カシオペア1999.4.25
NGC598M33さんかく
NGC628M74うお
NGC637
カシオペア1999.11.10
NGC650M76ペルセウス
NGC654
カシオペア
NGC659
カシオペア
NGC663
カシオペア
NGC744
ペルセウス1999.11.21
NGC752
アンドロメダ
NGC869
ペルセウス
二重星団
NGC884
ペルセウス
二重星団
NGC891
アンドロメダ
NGC896
カシオペア1999.11.21
NGC925
さんかく2001.11.2
NGC957
ペルセウス1999.11.21


NGC1000 - 1999
-----番号------ 種類 --所在星座--- -更新日-- ------備考-------
NGC1027
カシオペア1999.11.21
NGC1039M34ペルセウス1999.5.24
NGC1055
くじら
NGC1068M77くじら
NGC1087
くじら
NGC1090
くじら
NGC1097
1999.11.21
NGC1232
エリダヌス1999.11.21
NGC1245
ペルセウス1999.11.10
/ NGC1297
エリダヌス2001.10.21
NGC1300
エリダヌス2001.10.21
/ NGC1315
エリダヌス2001.10.21
/ NGC1319
エリダヌス2001.10.21
NGC1325
エリダヌス2001.10.21
/ NGC1325A
エリダヌス2001.10.21
/ NGC1331
エリダヌス2001.10.21
NGC1332
エリダヌス2001.10.21
NGC1360
1999.11.21
NGC1398
1999.11.21
NGC1499
ペルセウス
カリフォルニア星雲
NGC1513
ペルセウス1999.11.10
NGC1528
ペルセウス1999.11.10
NGC1545
ペルセウス1999.11.21
NGC1582
ペルセウス1999.11.10
NGC1637
エリダヌス2001.11.2
NGC1647
おうし
NGC1664
ぎょしゃ1999.11.10
NGC1746
おうし
NGC1788
オリオン2001.11.2
NGC1904M79うさぎ1999.4.14
NGC1907
ぎょしゃ
NGC1912M38ぎょしゃ1999.4.25
NGC1952M1おうし1999.7.1カニ星雲
NGC1960M36ぎょしゃ1999.4.25
NGC1976M42オリオン
オリオン大星雲
NGC1977
オリオン
NGC1981
オリオン
NGC1982M43オリオン
NGC1999
オリオン2000.2.12


NGC2000 - 2999
-----番号------ 種類 --所在星座--- -更新日-- ------備考-------
NGC2023
オリオン
NGC2024
オリオン
NGC2068M78オリオン
NGC2071
オリオン
NGC2099M37ぎょしゃ1999.4.25
NGC2112
オリオン
NGC2141
オリオン1999.11.10
NGC2158
ふたご
NGC2168M35ふたご1999.4.25
NGC2169
オリオン
NGC2174
オリオン
モンキー星雲
NGC2194
オリオン
NGC2215
いっかくじゅう1999.11.21
NGC2236
いっかくじゅう2001.11.2
NGC2237
いっかくじゅう
バラ星雲
NGC2244
いっかくじゅう
NGC2261
いっかくじゅう1999.2.28ハッブルの変光星雲
NGC2264

いっかくじゅう1999.2.28コーン星雲
NGC2266
ふたご1999.12.28
NGC2281
ぎょしゃ
NGC2287M41おおいぬ1999.4.25
NGC2309
いっかくじゅう1999.11.21
NGC2323M50いっかくじゅう1999.5.24
NGC2331
ふたご1999.12.28
NGC2335
いっかくじゅう1999.11.21
NGC2343
いっかくじゅう1999.11.21
NGC2353
いっかくじゅう2000.2.12
NGC2354
おおいぬ
NGC2355
ふたご1999.12.28
NGC2360
おおいぬ2000.2.12
NGC2362
おおいぬ
NGC2368
いっかくじゅう2000.2.12
NGC2374
おおいぬ2000.2.12
NGC2392
ふたご2001.11.2エスキモー星雲
NGC2395
ふたご1999.12.28
NGC2396
とも2000.2.12
NGC2403
きりん1999.2.28
NGC2420
ふたご2001.11.2
NGC2422M47とも1999.5.24
NGC2423
とも2001.11.2
NGC2437M46とも1999.5.24
NGC2447M93とも1999.5.24
NGC2539
とも1999.12.28
NGC2548M48うみへび1999.5.24
NGC2632M44かに1999.4.25プレセペ星団
NGC2682M67かに1999.5.24
NGC2903
しし
NGC2916
しし


NGC3000 - 3999
-----番号------ 種類 --所在星座--- -更新日-- ------備考-------
NGC3031M81おおぐま2002.2.19
NGC3034M82おおぐま2002.2.19
NGC3077
おおぐま2002.2.19
NGC3351M95しし
NGC3368M96しし
NGC3379M105しし
NGC3384
しし
NGC3389
しし
NGC3521
しし2002.2.19
NGC3556M108おおぐま
NGC3587M97おおぐま
ふくろう星雲
NGC3623M65しし2002.2.19
NGC3627M66しし2002.2.19
NGC3628
しし2002.2.19
NGC3631
おおぐま2002.2.19
NGC3675
おおぐま2000.4.16
NGC3726
おおぐま2000.4.16
NGC3877
おおぐま2000.4.16
NGC3893
おおぐま2000.4.16
NGC3953
おおぐま
NGC3992M109おおぐま


NGC4000 - 4999
-----番号------ 種類 --所在星座--- -更新日-- ------備考-------
/ NGC4068
おおぐま2002.2.19
/ NGC4085
おおぐま2002.2.19
NGC4088
おおぐま2002.2.19
NGC4100
おおぐま2002.2.19
NGC4102
おおぐま2002.2.19
NGC4157
おおぐま2002.2.19
/ NGC4190
りょうけん2002.2.19
NGC4192M98かみのけ2001.10.28
NGC4212
かみのけ2001.10.28
NGC4214
りょうけん2002.2.19
NGC4216
かみのけ
NGC4220
りょうけん
NGC4244
りょうけん2002.2.19
NGC4245
かみのけ2002.2.19
NGC4251
かみのけ2002.2.19
/ NGC4253
かみのけ2002.2.19
NGC4254M99かみのけ2001.10.28
NGC4258M106りょうけん2000.4.16
NGC4274
かみのけ2002.2.19
NGC4278
かみのけ2002.2.19
/ NGC4283
かみのけ2002.2.19
/ NGC4286
かみのけ2002.2.19
NGC4303M61おとめ1999.2.28
/ NGC4312
かみのけ2001.10.28
NGC4314
かみのけ2000.5.21
NGC4321M100かみのけ2001.10.28
NGC4374M84おとめ2001.10.28
NGC4382M85かみのけ1999.2.28
/ NGC4387
おとめ2001.10.28
/ NGC4388
おとめ2001.10.28
NGC4394
かみのけ1999.2.28
NGC4395
りょうけん2002.2.19
/ NGC4402
おとめ2001.10.28
NGC4406M86おとめ2001.10.28
/ NGC4413
おとめ2001.10.28
/ NGC4425
おとめ2001.10.28
/ NGC4435
おとめ2001.10.28
/ NGC4438
おとめ2001.10.28
NGC4449
りょうけん1999.5.22
NGC4472M49おとめ1999.2.28
NGC4473
かみのけ1999.2.28
NGC4477
かみのけ1999.2.28
NGC4486M87おとめ1999.2.28
NGC4501M88かみのけ1999.2.28
NGC4548M91かみのけ1999.2.28
NGC4552M89おとめ1999.2.28
NGC4564
おとめ1999.2.28
NGC4565
かみのけ1999.5.22
NGC4567
おとめ1999.2.28
NGC4568
おとめ1999.2.28
NGC4569M90おとめ1999.2.28
NGC4571
かみのけ1999.2.28
NGC4579M58おとめ1999.2.28
NGC4590M68うみへび1999.2.28
NGC4594M104おとめ1999.2.28ソンブレロ星雲
NGC4621M59おとめ1999.2.28
NGC4627
りょうけん1999.5.22
NGC4631
りょうけん1999.5.22
NGC4647
おとめ1999.2.28
NGC4649M60おとめ1999.2.28
NGC4656
りょうけん1999.5.22
NGC4712
かみのけ1999.5.22
NGC4725
かみのけ1999.5.22
NGC4736M94りょうけん
NGC4747
かみのけ1999.5.22
NGC4826M64かみのけ1999.2.28黒目星雲


NGC5000 - 5999
-----番号------ 種類 --所在星座--- -更新日-- ------備考-------
NGC5005
りょうけん1999.5.22
NGC5024M53かみのけ2001.10.28
NGC5033
りょうけん1999.5.22
NGC5053
かみのけ1999.5.22
NGC5055M63りょうけん1999.7.3ひまわり星雲
NGC5194M51りょうけん2002.2.19子持ち星雲
NGC5195M51りょうけん2002.2.19子持ち星雲
NGC5236M83うみへび1999.2.28
NGC5272M3りょうけん1999.4.14
NGC5308
おおぐま2002.2.19
NGC5322
おおぐま2002.2.19
/ NGC5348
おとめ2002.2.19
NGC5356
おとめ2002.2.19
/ NGC5360
おとめ2002.2.19
NGC5363
おとめ2002.2.19
NGC5364
おとめ2002.2.19
NGC5457M101おおぐま2002.2.19回転花火星雲
NGC5466
うしかい1999.5.22
/ NGC5477
おおぐま2002.2.19
/ NGC5560
おとめ2002.2.19
NGC5566
おとめ2002.2.19
/ NGC5569
おとめ2002.2.19
/ NGC5574
おとめ2002.2.19
NGC5576
おとめ2002.2.19
/ NGC5577
おとめ2002.2.19
NGC5866M102りゅう2001.10.28
NGC5897
てんびん2002.2.19
NGC5904M5へび1999.4.11


NGC6000 - 6999
-----番号------ 種類 --所在星座--- -更新日-- ------備考-------
NGC6093M80さそり1999.4.11
NGC6121M4さそり1999.4.11
NGC6144
さそり
NGC6171M107へびつかい1999.4.11
NGC6205M13ヘルクレス1999.4.14
NGC6218M12へびつかい1999.4.10
NGC6229
ヘルクレス1999.5.22
NGC6235
へびつかい2002.2.19
NGC6242
さそり2002.2.19
NGC6254M10へびつかい1999.4.10
NGC6266M62へびつかい1999.4.11
NGC6273M19へびつかい1999.4.11
NGC6281
さそり2002.2.19
NGC6284
へびつかい2002.2.19
NGC6287
へびつかい2002.2.19
NGC6293
へびつかい2002.2.19
NGC6333M9へびつかい1999.4.11
NGC6341M92ヘルクレス1999.4.14
NGC6356
へびつかい2002.2.19
NGC6402M14へびつかい1999.4.10
NGC6405M6さそり1999.4.25
NGC6475M7さそり1999.4.25
NGC6494M23いて1999.5.22
NGC6514M20いて
三裂星雲
NGC6523M8いて
干潟星雲
NGC6530
いて
NGC6531M21いて
NGC6603M24いて1999.6.18
NGC6611M16へび1999.6.18
NGC6613M18いて1999.6.18
NGC6618M17
いて1999.6.18オメガ星雲
NGC6626M28いて1999.4.10
NGC6633
へびつかい2002.2.19
NGC6637M69いて1999.4.14
NGC6649
たて2002.2.19
NGC6656M22いて1999.4.10
NGC6664
たて2000.5.14
NGC6681M70いて1999.7.9
NGC6694M26たて1999.4.25
NGC6704
たて2002.2.19
NGC6705M11たて1999.4.25
NGC6709
わし1999.8.29
NGC6715M54いて1999.7.9
NGC6720M57こと1999.7.1リング星雲
NGC6738
わし2002.2.19
NGC6755
わし1999.8.29
NGC6756
わし1999.8.29
NGC6779M56こと1999.4.11
NGC6791
たて2002.2.19
NGC6809M55いて1999.7.9
NGC6830
こぎつね1999.8.29
NGC6838M711999.4.14
NGC6853M27こぎつね1999.7.1亜鈴星雲
NGC6864M75いて1999.7.9
NGC6871
はくちょう2002.2.19
NGC6883
はくちょう1999.8.29
NGC6885
こぎつね1999.8.29
NGC6913M29はくちょう1999.4.25
NGC6939
ケフェウス2001.11.2
NGC6940
こぎつね1999.8.29
NGC6946
ケフェウス2001.11.2
NGC6981M72みずがめ1999.4.11
NGC6994M73みずがめ1999.7.9


NGC7000 - 7840
-----番号------ 種類 --所在星座--- -更新日-- ------備考-------
NGC7000
はくちょう
北アメリカ星雲
NGC7078M15ペガスス1999.4.11
NGC7086
はくちょう2000.4.16
NGC7089M2みずがめ1999.4.10
NGC7092M39はくちょう1999.4.25
NGC7099M30やぎ1999.4.11
NGC7177
ペガスス2001.9.8
NGC7209
とかげ1999.10.18
NGC7217
ペガスス2001.9.8
NGC7243
とかげ1999.10.18
NGC7293
みずがめ
らせん状星雲
/ NGC7317
ペガスス2001.10.26ステファンの五つ子
/ NGC7318
ペガスス2001.10.26ステファンの五つ子
/ NGC7319
ペガスス2001.10.26ステファンの五つ子
/ NGC7320
ペガスス2001.10.26ステファンの五つ子
NGC7331
ペガスス2001.10.26
/ NGC7335
ペガスス2001.10.26
/ NGC7442
ペガスス2001.10.26
NGC7448
ペガスス2001.10.26
/ NGC7454
ペガスス2001.10.26
/ NGC7463
ペガスス2001.10.26
NGC7479
ペガスス2001.9.8
NGC7635
カシオペア
NGC7654M52カシオペア1999.5.24
NGC7789
カシオペア番号
M- Messier
N- NGC ( New General Catalog )
I- IC ( Index Catalog )
種類
- 散開星団
- 球状星団
- 惑星状星雲
- 散光星雲
- 系外星雲


ホームに戻る。

ご意見、ご感想はこちらへお寄せください。piz@star.email.ne.jp