back< #122 >next

122_f
Yamato-koriyama, Nara 2005/9
奈良県大和郡山市矢田町通
2009/9 再撮影
2013/3 消失確認
2013/10 おとんさん再確認
 私の見落としだったようです(^^;
Yamato-koriyama, Nara 2006/1
奈良県大和郡山市矢田町通
2013/3 再撮影
Yamato-koriyama, Nara 2006/1
奈良県大和郡山市今井町
2009/9 再撮影
Yamato-koriyama, Nara 2006/1
奈良県大和郡山市材木町
2013/3 再撮影
Ikoma, Nara 2008/5
奈良県生駒市萩原町
Nara 2005/9
奈良市帯解
Yamato-koriyama, Nara 2005/5
奈良県大和郡山市稗田町
Yamato-koriyama, Nara 2008/11
奈良県大和郡山市城町
2014/1 再撮影     CLOSE UP!
Yamato-koriyama, Nara 2011/11
奈良県大和郡山市筒井町
Tawaramoto, Nara 2013/1
奈良県田原本町

おとんさん提供     CLOSE UP!
Yamato-koriyama, Nara 2014/1
奈良県大和郡山市城町
おとんさん提供     CLOSE UP!

BACK