Key of Japanese Protura


Key to family


Key to Japanese genera of Eosentomidae

Key to Japanese species of Eosentomon

Key to species of Pseudanisentomon
Paranisentomon
.Foretarsal sensilla b'1 nearer to ƒΒ3' than ƒΒ4', abdominal tergite VI with four pairs of anterior setae(A1,2,4,5)AVII with three pairs(A2,4,5)
@@Paranisentomon tuxeni (Imadate et Yosii, 1959)
Sinentomidae
.Forertarsal senseillae seta-like
@@Sinentomon yoroi Imadate, 1977

Eosentomidae@b@Sinentomidae@b@Protentomidae@b@Acerentomidae


| top | Japanese Protura | My Note | micellany |