Archachatina, Achatinidae

LINK NAME

Archachatina bicarinata (Bruguiere, 1789)

Archachatina margibata suturalis Philippi, 1849

Archachatina granulata (Krauss, 1848)

Archachatina ustulata (Lamarck, 1822)